Algemene voorwaarden

           
            

                
            
Voorwaarden voor het gebruik van deze site 

De informatie op deze site is door COVRA N.V. met zorg samengesteld en wordt u te goeder trouw aangeboden. COVRA N.V. geeft geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze site of waartoe via deze site toegang wordt gegeven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de waarde die  u hecht aan de aangeboden informatie. De informatie op deze site kan door COVRA N.V. zonder berichtgeving worden verwijderd, gewijzigd of gecorrigeerd. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot, gebruik van de site of van de aangeboden informatie, wordt door COVRA N.V. uitdrukkelijk afgewezen.  

 
Copyright

Deze site en alle informatie op deze site is eigendom van COVRA N.V. en valt onder de bescherming van auteursrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van COVRA N.V. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij COVRA N.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van COVRA N.V. 

 
Hyperlinks

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op deze site leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. COVRA N.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. COVRA N.V. biedt u als gebruiker van de site slechts de service en de mogelijkheid om deze verbindingen te volgen. De beslissing om deze verbindingen te activeren ligt volledig bij u.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact