Internationaal

EUROPA

Ook andere landen doen onderzoek naar de mogelijkheden voor eindberging. In Europa is er op dit moment nog geen ondergrondse eindberging voor langlevend hoogradioactief afval in bedrijf. Wel vinden er experimenten plaats in ondergrondse testlaboratoria om eindberging in geologisch stabiele lagen te onderzoeken. Finland, Zweden en Frankrijk zijn bezig met concrete projecten voor de realisatie van eindbergingsfaciliteiten. Dit zullen de eerste landen zijn die een nationale eindberging voor hoog radioactief afval in gebruik zullen nemen. Er wordt verwacht dat de eerste eindberging van hoogradioactief afval in Europa rond 2025 zal plaatsvinden. Sinds 1999 is in de Verenigde Staten al diepe ondergrondse berging in zout voor al het militaire radioactieve afval in bedrijf

Multinationale eindberging

In het onderzoek naar eindberging van radioactief afval wordt niet alleen naar de mogelijkheden in Nederland gekeken, maar ook naar de mogelijkheden van een eindberging in multinationale context. Tezamen met ARIUS en organisaties uit 6 andere Europese landen, heeft COVRA in het SAPIERR-II project een praktische implementatiestrategie voor een multinationale (of gezamenlijke) eindberging voor de Europese Commissie ontwikkeld.
Vanwege de lange tijdstermijn die nodig is voor de ontwikkeling van een gezamenlijke eindberging, is een stapsgewijze  aanpak voorgesteld. De eerste stap is de oprichting van een werkgroep met vertegenwoordigers van de overheden van geïnteresseerde Europese landen. Het doel van deze werkgroep (de ERDO werkgroep) is tweeledig. Het eerste doel is de statuten en werkprogramma voor een multinationale afval organisatie in Europa (de ERDO) voor te bereiden aan de hand van de SAPIERR II onderzoeksresultaten. Dat wordt voorstel aan de overheden van de betrokken landen voorgelegd.
Een tweede doel is het versterken van kennis en competenties op het gebied van eindberging door samenwerking en uitwisseling van informatie binnen de werkgroep. Tien Europese lidstaten hebben officieel deelnemers genomineerd voor de werkgroep. Meer informatie over de werkgroep en of het SAPIERR onderzoek is te vinden op www.erdo-wg.eu

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact