Maatschappij

In de besluitvorming over eindberging moeten alle relevante maatschappelijke en technische factoren op evenwichtige wijze goed omschreven aan bod komen. Hieruit volgen dan de randvoorwaarden en veiligheidseisen voor ontwerp, beheer en controle van een eindberging. Deze zijn vervolgens sturend voor de onderbouwing van het veiligheidsonderzoek (de Safety Case).
Onderzoek naar maatschappelijke aspecten in OPERA zal zich richten op het maatschappelijk besluitvormingsproces en de rol van de Safety Case daarin. Van belang is een inventarisatie van factoren en van belanghebbenden die bij een maatschappelijk keuze proces een rol spelen.  Daarnaast is het van belang om een overzicht op te stellen van regelgeving en (maatschappelijk-ethische) criteria voor de toetsing van de mogelijkheden voor terugneembare berging. Ook kunnen besluitvormingsprocessen voor een stapsgewijs maatschappelijk keuzeproces (zonder vooropgelegde conclusies) geëvalueerd worden. In het buitenland is hiermee – met wisselend succes – ervaring opgedaan. Daarnaast zal ook worden gekeken naar locatiekeuze processen van andere installaties die geconfronteerd worden met het NIMBY effect (zoals bijvoorbeeld CO2-opslag, afvalverbranding, gsm- en elektriciteitsmasten, wegen etc.).

 

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact