Techniek

Het technisch-wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op het  verder ontwikkelen en integreren van de bestaande veiligheidsstudies en haalbaarheidsstudies tot Safety Case voor een nationale eindbergingsfaciliteit voor radioactief afval. Hierbij behoort ook het actualiseren van de kostenevaluatie.
Voor het gastgesteente steenzout is in de afgelopen 35 jaar in Nederland al veel onderzoek gedaan, zodat voor de ontwikkeling van de Safety Case waarschijnlijk weinig aanvullend technisch-wetenschappelijk onderzoek nodig is. Hierdoor kan  naar verwachting worden volstaan  met een grondige evaluatie van het uitgevoerde onderzoek in het licht van de ontwikkeling van de Safety Case.
Voor het gastgesteente klei is in Nederland veel minder kennis beschikbaar. In het onderzoek naar eindberging in klei zal zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij onderzoeksprojecten in het zevende EURATOM kaderprogramma en ander nationale onderzoeksprogramma’s. Bijvoorbeeld zoals het onderzoeksprogramma in België, dat al 30 jaar bestaat en onderzoek doet naar de mogelijkheden voor eindberging in klei.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact