Inventaris Radioactief Afval In Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken heeft COVRA gevraagd een inventaris te maken van het huidige en verwachte radioactief afval in Nederland. Aanleiding hiervoor is de Europese richtlijn voor veilig en verantwoordelijk beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval. Daarin staat dat elk land een plan moet maken voor het beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval, van het ontstaan tot de uiteindelijke berging. De inventaris dient als onderbouwing bij de uitwerking van het nationale programma.

Het nationale programma dat door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is opgesteld, ligt van 30 september tot 10 november 2015 ter inzage.  Gedurende die periode kan er door iedereen op het programma gereageerd worden. Meer informatie over het nationaal programma is hier te vinden. De inventaris Radioactief afval in Nederland is hier te downloaden.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact