Bijeenkomst ondergrondse berging radioactief afval

COVRA organiseert een bijeenkomst waarop de uitkomsten van het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval, kortweg OPERA, worden gepresenteerd. Bijna zeven jaar is onderzoek gedaan hoe radioactief afval op termijn in de diepe ondergrond in Nederland geborgen kan worden. Op de bijeenkomst worden zowel de technische als de maatschappelijke aspecten van eindberging gepresenteerd en besproken.

Programma
dagvoorzitter Alex Brenninkmeijer

10:00 Inloop met koffie
10:30 Resultaten
Ontvangst - dagvoorzitter
Radioactief afval en OPERA - Jan Boelen (COVRA)
Opzet OPERA en resultaten - Ewoud Verhoef (COVRA)
Aanbevelingen van de Adviesgroep – Frank van den Heuvel (AG)
Aanbieden resultaten aan opdrachtgevers
12:30 Lunch
13:15 Parallelle interactieve sessies
Toelichting - dagvoorzitter
  • Resultaten OPERA – moderator Ewoud Verhoef (COVRA)
  • Ethiek en emotie – moderator Sabine Roeser (TU Delft)
  • Dialoog met samenleving – moderator Martin Eggens (GGD Groningen)
  • Bestuurlijke aspecten – moderator Niels Aten (Provincie Noord Brabant)
15:00 Afsluiting - dagvoorzitter
Terugblik op de dag in het algemeen, de interactieve sessies in het bijzonder, en een vooruitblik
15:15 Einde en gelegenheid tot napraten

Aanmelden
De toegang is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is registratie noodzakelijk. Registratie kan tot vrijdag 26 januari 2018 via info@covra.nl o.v.v. OPERA 29 januari, uw naam en e-mailadres. U kunt aan twee parallelle interactieve sessies deelnemen. Wilt u uw voorkeur voor drie sessies in uw aanmelding opgeven?

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact