Lozingsleiding geraakt bij werkzaamheden

Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van de naburige oude kolenopslag is een lozingsleiding van COVRA geraakt. Het betreft een leiding die gebruikt wordt voor het lozen van afvalwater. De leiding is voor het laatst gebruikt op 14 september 2018, ruim voor de start van de graafwerkzaamheden.

COVRA ontvangt en produceert radioactief afvalwater. Dit water wordt biologisch en chemisch gereinigd. Na reiniging wordt het water geanalyseerd om vast te stellen of aan de lozingsvoorwaarden wordt voldaan. De radiologische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Kernenergiewet vergunning, de chemische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Waterwetvergunning. COVRA blijft bij lozingen altijd ruim onder de toegestane limieten.

Eerste metingen aan de beschadigde onderdelen van de leiding geven dan ook aan dat er sprake is van een zeer laag tot verwaarloosbaar besmettingsniveau. Gezien de lage concentraties in het afvalwater zijn er geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu en is er dus ook geen noodzaak geweest tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact