Missie

COVRA voert het Nederlandse beleid op het gebied van radioactief afval uit. Onze missie is: blijvend zorg dragen voor het radioactief afval in Nederland. Blijvend betekent in dit verband tot het moment dat het radioactieve materiaal is vervallen en er een blijvend veilige situatie is. De missie wordt uitgevoerd als dienstverlening aan de samenleving. COVRA kent geen winstdoelstellingen.

Het uitvoeren van de missie betekent:

  • inzamelen, verwerken en opslaan van alle soorten radioactief afval;
  • reserveren en beheren van financiële middelen voor de lange termijn opslag bovengronds;
  • onderzoek coördineren naar eindberging;
  • voorbereiden van eindberging inclusief reserveren en beheren van financiële middelen voor de uitvoering;
  • kenniscentrum zijn voor overheid, bedrijfsleven en samenleving inclusief educatieve aspecten;
  • actief participeren in diverse internationale verbanden op het terrein van radioactief afval management.

 

 

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact