Organisatie en beleid

COVRA is een N.V. waarvan alle aandelen sinds 2002 in handen zijn van de Staat. COVRA is de enige organisatie in Nederland erkend als ophaaldienst voor radioactief afval. COVRA heeft geen winstoogmerk, de bedrijfsvoering dient ten minste kostendekkend te zijn. Er is geen sprake van structurele financiële ondersteuning door de overheid.

Geschiedenis

COVRA is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot het bedrijf dat de duurzame zorg voor het Nederlandse radioactief afval in praktische zin waarmaakt. In de eerste tien jaren werden de organisatie en de logistiek voor het inzamelen van het Nederlandse radioactief afval opgezet; er werd een locatie gevonden voor de bedrijfsactiviteiten en alle activiteiten van de tijdelijke locatie in Petten werden overgebracht naar de lange termijn locatie in Vlissingen-Oost. De daaropvolgende jaren zijn faciliteiten voor de verwerking en opslag van alle soorten radioactief afval gebouwd en in gebruik genomen en is een stabiele en deskundige organisatie gevormd.

Taken

COVRA beschikt over een kleine maar goed geoutilleerde organisatie, mensen en middelen voor het ophalen, verwerken en opslaan van alle soorten radioactief afval. De grootte van de COVRA organisatie is afgeleid van de taken van de organisatie:

  • COVRA neemt de eindverantwoordelijkheid op zich van al het aangeboden radioactieve afval. Het nog te verwerken afval wordt door COVRA opgehaald.
  • COVRA verwerkt het laag- en middelradioactief afval tot een stabiel produkt. Het laag-, middel- en hoogradioactief afval wordt door COVRA opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen.
  • COVRA bewaakt en controleert al het opgeslagen afval. Het afval wordt nauwkeurig in de COVRA administratie beschreven.
  • COVRA zorgt ervoor dat de stralingsbelasting van de afvalverwerking en opslag binnen de vastgestelde wettelijke normen blijft. Hierbij gaat veiligheid boven alles. Er wordt voldaan aan alle nationale en internationale eisen op het terrein van ‘safety and security’ en periodiek worden de COVRA voorzieningen geëvalueerd.
Beleid

De regering heeft het beleid in overleg met de Tweede Kamer vastgelegd. Samengevat komt het hierop neer:

  • Er moet voorkomen worden dat radioactief afval ongecontroleerd in het leefmilieu terechtkomt. Praktisch betekent dat: isoleren, beheersen en controleren van dit afval. Omdat in Nederland weinig radioactief afval wordt geproduceerd en omdat het een specialistische zorg vraagt, is één centrale faciliteit voor de inzameling, de verwerking en de opslag nodig. Bovendien heeft die ene faciliteit (COVRA) ook om financiële redenen (kostenbesparing) de voorkeur.
  • Alle soorten radioactief afval moeten ten minste gedurende 100 jaar kunnen worden opgeslagen. Daarna is voor het dan nog steeds radioactieve deel van het afval eindberging voorzien. Gedurende de periode van opslag wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor eindberging van het radioactief afval in Nederland of in multinationale context.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact