Straling

Straling is overal in de natuur aanwezig. Onze aarde en ook ons eigen lichaam bevatten radioactieve stoffen, die straling uitzenden. Iedereen staat voortdurend bloot aan natuurlijke stralingsbronnen. Dat is altijd al zo geweest. Pas toen de wetenschap instrumenten ontwikkelde om straling te kunnen meten, werden we ons er echt van bewust.

Ioniserende straling

Straling kun je niet zien, horen of ruiken. De gevolgen van een schadelijke hoeveelheid straling manifesteren zich pas maanden of zelfs jaren later. Maar niet alle straling is schadelijk. Er zijn verschillende soorten straling: niet ioniserende en ioniserende straling. Voorbeelden van niet ioniserende straling zijn: zichtbaar licht en radiogolven. Radioactieve stoffen zenden ioniserende straling uit. Juist om die eigenschap worden deze stoffen veel gebruikt. Maar diezelfde eigenschap maakt dat radioactieve stoffen  gevaarlijk zijn. Wanneer die straling wordt uitgezonden, verandert er iets in de opbouw van de atomen van die radioactieve stof. Uiteindelijk ontstaat een nieuw atoom dat geen straling meer kan uitzenden en dus niet meer radioactief is. De radioactieve stof is dan vervallen.

Soorten straling

Radioactieve stoffen zenden verschillende soorten straling uit: alfa-, bèta-, en gammastralen. Straling kan worden tegengehouden door afscherming. Alfastralen hebben een zeer gering doordringend vermogen en kunnen al met een papiertje volledig worden tegengehouden. Bètastralen hebben een iets groter doordringend  vermogen, maar worden al gestopt door bijvoorbeeld een laagje water van 1 cm. Gamma- en röntgenstralen hebben een groot doordringend vermogen. Als afschermingsmateriaal gebruikt men meestal beton, ijzer of lood.

Stralingsdoses

De hoeveelheid straling, of de stralingsdosis, wordt uitgedrukt in milliSievert (mSv). In Nederland ontvangt iedereen een natuurlijke stralingsdosis van ongeveer 2 milliSievert per jaar ten gevolge van straling die overal aanwezig is. Die stralingsdosis is onder andere afhankelijk van de straling uit de ondergrond en uit bouwmaterialen. Omdat de woonomgeving overal verschillend is, variëren de stralingsdoses voor de Nederlander gemiddeld met 0,2 milliSievert per jaar. Voor de stralingsdosis die veroorzaakt mag worden door het gebruik van radioactieve stoffen, zijn in de  Nederlandse wet normen vastgelegd. De opslag van radioactief afval bij COVRA veroorzaakt aan de terreingrens een dosis die veel kleiner is dan 0,2 milliSievert per jaar; veel kleiner dus dan de variatie in de natuurlijke stralingsdosis.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact