Verwerking

Laag- en middelradioactief afval

Achter het kantoor- en voorlichtingsgebouw bevindt zich het AfvalVerwerkingsGebouw voor laag-  en middelradioactief afval (AVG). De verwerking is er steeds op gericht om de radioactieve stoffen af te binden en te verpakken in beton, zodat de straling van de radioactieve stoffen vermindert. Het vaste afval komt in een pers waar het onder zeer hoge druk wordt samengeperst tot een massief blok dat daarna in beton wordt verpakt. Kadavers van dierexperimenten en organisch ziekenhuis afval worden in een speciale verbrandingsoven vernietigd. Ook radioactieve vloeistoffen worden verbrand in een speciale oven. De rookgassen van deze ovens worden twee keer gereinigd. Eerst in een natte wasstraat en daarna met een droog filtersysteem. Grotere vaste delen worden verkleind in de verschrottingsinstallatie en daarna in beton verpakt. Waterige vloeistoffen worden met een biologische en chemische behandeling schoongemaakt. Het gereinigde water wordt geloosd.

Hoogradioactief afval

Het hoogradioactief afval wordt aangevoerd in zeer stevige transportcontainers. Vervolgens wordt het uit deze containers gehaald, gecontroleerd, gemeten en zonodig opnieuw verpakt. Daarna wordt het afval opgeslagen in de bunkers van het HABOG.

 

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact